با ما تماس بگیرید: 88769210-021 | info@tmksh-co.ir

تحریریه


چگونه یک شیت معماری خوب طراحی کنیم؟

چگونه یک شیت معماری خوب طراحی کنیم؟

در شیت بندی نکات متعددی مؤثر خواهند بود. لیکن اولین تأثیر مربوط به ذوق و سلیقه خود شخص بوده و سپس مواردی که در دروس مبانی و مقدمات طراحی آموخته، خواهد توانست به او در بیان درست طرح و ایده و کانسپت طراحی شده کمک کند. این موارد می تواند شامل مواردی که در ادامه گفته می شود باشد.


چگونه یک شیت معماری خوب طراحی کنیم؟

چگونه یک شیت معماری خوب طراحی کنیم؟

در شیت بندی نکات متعددی مؤثر خواهند بود. لیکن اولین تأثیر مربوط به ذوق و سلیقه خود شخص بوده و سپس مواردی که در دروس مبانی و مقدمات طراحی آموخته، خواهد توانست به او در بیان درست طرح و ایده و کانسپت طراحی شده کمک کند. این موارد می تواند شامل مواردی که در ادامه گفته می شود باشد.


موردی برای نمایش وجود ندارد

آخرین خبرها