با ما تماس بگیرید: 88769210-021 | info@tmksh-co.ir
Previous Next

معماری جهان

معماری جهان شامل تمامی سبک های معماری از ظهور تمدن بشری تا دوره معاصر در سراسر جهان می باشد، که در هر دوره و هر تمدن بررسی می شود.


معماری اسلامی

معماری در جهان اسلام یکی از بزرگترین جلوه‌های ظهور یک حقیقت هنری در کالبد مادی به‌شمار می‌رود. از لحاظ تاریخی معماری اولین هنری به‌شمار می‌آید که توانست خود را با مفاهیم اسلامی سازگار نموده و از طرف مسلمانان مورد استقبال قرار گیرد.


معماری معاصر

در این قسمت سبک های معماری جهان از سبک رنسانس تا پرش کیهانی و مهمترین آثار آنها بررسی می شود.


معرفی کتاب

در این بخش کتاب های مهم و مورد استفاده در بخش معماری را به صورت دیجیتال در اختیار قرار می دهیم تا در صورت نیاز فایل آنها را دانلود بفرمایید.


مقالات برتر

عوامل متعددی در میزان محبوبیت یک مقاله موثرند. سوژه و موضوع مقاله، جدید بودن مقاله، اعتبار ژورنالی که مقاله را منتشر کرده، کیفیت ترجمه، تعداد صفحات و ... از جمله فاکتورهایی هستند که می توانند بر میزان توجه مخاطبان به یک مقاله اثرگذار باشند.