با ما تماس بگیرید: 88769210-021 | info@tmksh-co.ir

راه آهن

ایستگاه ها سرمایه های ثابت هستند و اغلب برای سالهای طولانی باقی می مانند. در شبکه راه آهن لندن حدود ۱۲ درصد از ایستگاه ها بیش از ۱۰۰ سال عمر دارند و ۳۷ درصد نیز بالای ۵۰ سال عمر دارند. ایتسگاهها در طول عمرشان تغییر کرده و توسعه می یابند. رشد فزاینده بازار مسافرت، تغییر نیازهای عملیاتی و رشد تکنولوژی باعث تغییر در ایستگاهها خواهد شد. صنعت راه آهن به شدت سرمایه بر است و هزنیه ایجاد تغییرات درآنها بسیار بالاست و تغییر در ایستگاهها به عنوان سرمایه های سازمان های خدماتی در معرض دید مردم هستند و در واقع چهره صاحبان خود را به مردم نشان میدهند. مشتریان نیز پر توقع تر شده اند و درقبال پراخت پول به خدماتی کیفیت بسیار بالاتر می اندیشند. لذا ایستگاهها سرمایه هایی هستند که به راحتی نمی توان آنها را تغییر داد و بنابراین آنها را باید با لحاظ کردن تمامی امور مربوطه از جزیی ترین مسائل تا نیازهای توسعه ای آینده ساخت. این امر مستلزم مطالعاتی جامع و فراگیر میباشد. ایستگاهها باید مستحکم بوده و قابلیت نگهداری آسان داشته باشند و باید دارای عمر طولانی از نظر بنا و کاربری باشند.
طراحی دانشجویی