با ما تماس بگیرید: 88769210-021 | info@tmksh-co.ir

مسجد

مسجد « مکان سجده » محلی جهت عبادت ، خلوت با خدا و تجمع مسلمین است . مسجد ابداً یک بنا نیست بلکه فضایی است جهت عبادت و این در حالی است که برگزاری نماز جماعت حتماً به یک بنای دست ساخت نیاز ندارد . در حدیثی از پیامبر اکرم ( ص ) نقل شده که : هر جا که نماز بگذارید همانجا مسجد است . ( سادگی ویژگی ماندگار مساجد است ) در یک بیان کلی آن چیزی که مسجد را مسجد می کند فقط دیواری است که به دقت در جهت قبله قرار می گیرد و محصوره ای جهت دار می سازد . مسجد بیان طبیعی جامعه ی خدامدار و آینه ای از الگوها و سنت های متمایز معماری محلی است. مصلی مسجد از ریشه سَجَد و در معنای وسیعتر در خود قرآن برای اشاره به محل عبادت به کار رفته ولی به تدریج به مکانی خاص تر که جهت برگزاری نمازهای یومیه استفاده می شد اتلاق شد .
طراحی دانشجویی