با ما تماس بگیرید: 88769210-021 | info@tmksh-co.ir

پایانه اتوبوس

ترمينال به شكل امروزي مكاني است كه در شهرها كه عمليات حمل و انتقال مسافر را از يك شهر به شهر ديگر ممكن مي‌سازد. مسلم است كه شكل امروزي ترمينال در طي  گذشت زمان‌هاي طولاني و نيازهاي روز جامعه شكل گرفته است. چنانچه در مدت زمان نه چندان طولاني انتقال مسافرين توسط كجاوه و سفرهاي بياباني دسته‌جمعي انجام مي‌گرفت. اهميت بخشيدن به مسأله امنيت سفر ـ مسأله زمان وامنيت تردد و عبور و مرور كم‌كم به شكل‌گيري مسأله‌اي به نام ترمينال منجر شد كه براي شناخت بهتر اين موضوع به تاريخچه استفاده از اتوبوس و حمل و نقل مسافر در كشور را مورد بررسي قرار مي‌دهيم

مراجعين ترمينال سه دسته اند :

  • جهت سوار شدن به اتوبوس مي آيند.
  • جهت خريد بليط مي آيند.
  • جهت كارهاي جنبي مي آيند.

دسته اول مخاطبين اصلي ترمينال هستند كه مسافر ناميده مي شوند. دسته دوم مي توانند مسافر باشند يا اينكه نباشند.دسته سوم چندان در طراحي ترمينال در نظر گرفته نمي شوند.

دسته اول خود چند زير شاخه دارند:

الف- مسافري كه دير به اتوبوس مي رسد.

ب- مسافري كه بموقع به اتوبوس مي رسد.

ج- مسافري كه براي حركت مجدد مجبور است مدت زيادي ( چندين ساعت ) در ترمينال باشد.
طراحی دانشجویی